Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jastrabie nad Topľou konaných dňa 15.11.2014.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Eduard Bokšaj  51 hlasov
 2. Michal Džuka  117 hlasov
 3. Miloš Mikloš, Mgr. 95 hlasov

Za starostu obce bol zvolený Michal Džuka, kandidát strany SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 117.

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 1. František Ritoch  104 hlasov
 2. Ladislav Jarka   81 hlasov
 3. Ľubomír Antol   79 hlasov
 4. Ladislav Huňák  77 hlasov
 5. Jozef Tomko  77 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode v poradí    podľa počtu získaných platných hlasov:

 1. Ján Bambuch    71 hlasov
 2. Michal Ihnát       63 hlasov
 3. Martina Konečná, Mgr.  61 hlasov
 4. František Kochan   59 hlasov
 5. Peter Veliký   59 hlasov
 6. Pavol Záhorodník, Ing.  44 hlasov
 7. František Veliký   41 hlasov
 8. Ján Mikloš     39 hlasov
 9. Miroslav Petriga   38 hlasov
 10. Matúš Veliký, Mgr.   37 hlasov
 11. Katarína Šafranová    32 hlasov
 12. Miroslava Urbanová, Mgr.  29 hlasov
 13. Jozef Mačala   28 hlasov
 14. Pavol Radomský  26 hlasov

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 354
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 268
Počet odovzdaných obálok: 268
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 255
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 263
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5
Počet zvolených poslancov: 5