Začiatok prázdnin s letnou umeleckou školou

 

Deti začali prázdniny letnou umeleckou školou

 

Na tri prádzninové dni od 6. do 8. júla 2020 pripravili učitelia SZUŠ Jastrabie nad Topľou letnú umeleckú školu pre deti od 6 do 15 rokov. V rámci tvorivých dní sa nevenovali len kresleniu, tancu a divadlu, ale aj iným zážitkovým aktivitám. S učiteľmi ZUŠ strávili radostný čas na Domaši, kde sa plavili loďou Bohemia, v sninskej ZOO sa naučili, ako sa vyrába syr a iné domáce potraviny, skúsili si jazdu na koni a v košickom Údolí Manitou sa zahrali na indiánov.

SZUŠ Jastrabie nad Topľou bude v Jastrabí nad Topľou aj v novom školskom roku ponúkať od septembra do júna výučbu vo výtvarnom a tanečnom odbore za minimálne školné 0,10 Eur na rok pre deti od 5 do 15 rokov. Tešíme sa na pravidelné stretnutia pri umení, nové zážitky a dobrodružstvá v duchu nášho sloganu: „Učíme sa zo života tvoriť umenie, aby nás umenie učilo žiť“.