Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

 

 Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Materskej školy Jastrabie nad Topľou, 155, 09435 Jastrabie nad Topľou oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch

Od 03.05.2021 do 14.05.2021

Organizácia zápisu je prispôsobená aktuálnej pandemickej situácii. Žiadosti môžete priniesť do poštovej schránky v MŠ, elektronicky na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo ju osobne odovzdať zamestnancovi materskej školy.

K zápisu je potrebné priniesť vyplnené tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  aj s potvrdením od lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a s údajom o očkovaní dieťaťa. K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke obce Jastrabie nad Topľou v časti Školstvo/Materská škola.

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

-          Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (§ 59 školského zákona, ods.2), tzn. deti, ktoré do 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov.

-          Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

-          Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku (§ 59 školského zákona, ods. 1).

Ostatné podmienky:

-          Od 2 rokov veku môžu byť prijaté deti, len pri dostatočných kapacitných podmienkach.

-          Súrodenci detí navštevujúcich materskú školu, ktorí dovŕšili 3 roky veku, budú uprednostňovaní.

-          Ďalším kritériom pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa bude vek (dátum narodenia).

formulár na stiahnutie Žiadosti nájdete TU