1.máj

 

Stavanie májov patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. Symbolom tohto obdobia je aj strom „máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín. V noci pred 1. májom ich stavali mládenci svojim dievčatám. Zvyčajne to bola borovica, ktorá sa ozdobila stužkami. Dnes je to skôr tradícia symbolická, no je to pekná tradícia, pretože je spojená s veselicami a hodami.

V našej dedine sa staval máj deň pred 1. májom – 30.4.2022. K Jastrabčanom sa  prihovoril pán starosta Ľubomír Antol, predstavil aj kultúrny probram – Spevákov z folklórneho súboru Vranovčan a deti z MŠ Jastrabie nad Topľou, ktorí krásnym tancom a piesňou spríjemnili občanom Jastrabia nad Topľou nadchádzajúce dni. V závere pozval prítomných na stretnutie pri guľáši a  „Májovom ohni“. Vážme si takéto krásne chvíle, stretávajme sa, rozprávajme sa, tešme sa i z maličkostí, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte.