Štrajková pohotovosť

                                           

Obec Jastrabie nad Topľou sa pripája k štrajkovej pohotovosti
 
Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. K tomuto kroku pristupuje aj Obec Jastrabie nad Topľou, ako člen Združenia miest a obcí Slovenska.
 
Obec Jastrabie nad Topľou takto reaguje na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.