Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Obecné symboly
Obecné symboly obce Jastrabie nad Topľou sú:
  • erb obce
  • zástava obce
  • pečať obce
Erb obce Jastrabie nad Topľou
Erb obce

 

Erb obce Jastrabie nad Topľou tvorí v bielo-modrom striebornom štíte kopáč so zlatým košom a krompáčom.

 

Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.
Doposiaľ je záhadou prečo Jastrabie malo v erbe banícky motív, keď Jastrabčania boli pastieri, (chovali ovce) a drevorubači, neskôr roľníci. Nevie sa, či to súvisí s dolovaním ortuti v Merníku, či s dolovaním soli, ktorá sa dolovala v susednej obci Soľ, či s nejakým kameňolomom. Táto otázka zostáva zatiaľ otvorená, nezodpovedaná.

Zástava obce

Vlajka obce Jastrabie nad Topľou

 

Zástava obce Jastrabie nad Topľou pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (3/7), žltej (2/7) a modrej (2/7).

 

Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Pečať obce

Pečať obce Jastrabie nad Topľou

 

 

Pečať obce Jastrabie nad Topľou tvorí erb obce Jastrabie nad Topľou s hrubopisom: "OBEC Jastrabie n/T".

 

 

Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
Pečatidlo - história

Pečatidlo - história

 

 Artefakty pečatidla sa našli v župnom archíve v Miškolci v Maďarsku. Predpokladá sa, že pečatidlo vzniklo v roku 1839. Jeho otlačok sa našiel na spise z roku 1865 a kruhopis na pečatidle znie: TOT- JESZTREB Z PETSETVE. Je na ňom zobrazená kľačiaca postava muža- baníka pri dolovaní zo skaly s polokrampačom a za nim kôš s vydolovaným nerastom nevedno akým.