Základné informácie

Obec Jastrabie nad Topľou leží v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny v údolí rieky Tople, v okrese Vranov nad Topľou. Nadmorská výška celého chotára je od 130-300 m. n. m., stred obce má 170 m. n. m. Chotár sa rozprestiera na ploche 678 ha.

Obec a južná časť chotára spadá do Východoslovenskej pahorkatiny, časť do Toplianskej nivy. Severná časť územia sa radí do oblastí Nízkych Beskýd do podcelku Merníckej pahorkatiny a sčasti s ňou tvorí určitý celok.

 

Samosprávny kraj:
Okres:
IČO:
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Prvá písomná zmienka:
Starosta:

 

Prešovský
Vranov nad Topľou
00332445
431
678 ha
v roku 1363
Michal Džuka

Jastrabie nad
Topľou