Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 15.30
Utorok: 7.30 15.30
Streda: 7.30 15.30
Štvrtok: 7.30 15.30
Piatok: 7.30
15.30

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Obecný úrad

Obecný úrad Jatrabie nad Topľou

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.

Vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením samosprávy obce.

Zamestnanci obecného úradu