Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 15.30
Utorok: 7.30 15.30
Streda: 7.30 15.30
Štvrtok: 7.30 15.30
Piatok: 7.30
15.30

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Poslanci obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí nad Topľou je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Jastrabie nad Topľou. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov.
Poslancami pre volebné obdobie 2018-2022 sú:
  • Miroslav Bambuch
  • Jozef Tomko
  • Ľubomír Antol
  • František Grundza
  • Ladislav Huňák