Kontakt MŠ

Adresa:
Materská škola
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

e-mail:
msjastrabienadtoplou@gmail.com

web:
http://msjastrabienadtoplou.blogspot.sk/

Užitočné linky pre rodičov a deti

 
Užitočné linky pre rodičov a deti nájdete TU

Oznámenia o voľnom pracovnom mieste

 

Kategória voľného pracovného miesta:

miesto-rodičovský asistent v Materskej škole Jastrabie n.T.

 

Materská škola Jastrabie nad Topľou
 
 
 
História materskej školy sa začala písať v roku 1973.

Jednotriedna Materská škola bola umiestnená v neúčelovej budove, čo sa však od školského roku 2019/2020 zmenilo, pretože sa presťahovala do novopostavenej budovy, do materskej školy „na mieru deťom“. Priestory v novej budove spĺňajú všetky zákonné požiadavky na zariadenie tohto druhu. Má priestrannú triedu, šatňu, kúpeľňu, výdajňu stravy a ako ihrisko MŠ používa blízke obecné detské a multifunkčné ihrisko. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola Jastrabie nad Topľou ponúka Vám a Vášmu dieťaťu bezpečné miesto v moderných priestoroch.  Je to miesto, kde sa dieťa okrem pestrofarebného sveta hier a fantázie stretne aj so vzájomným porozumením a toleranciou. Miesto kde sa dajú nájsť tí najlepší kamaráti na svete. Miesto kde byť odlišný, vôbec neznamená byť čudný. Miesto kde fungujú „čarovné“ slovíčka a kde veľkí vždy pomáhajú tým menším.

Výchova a vzdelávanie sú zabezpečené kvalifikovaným pedagogickým zborom. V materskej škole sú zamestnaný 4 pedagogickí zamestnanci. (Riaditeľka, učiteľka, pedagogický asistent a špeciálny pedagóg.) Všetci pedagogický zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.   Snažia sa poskytnúť deťom komplexný podporný servis podľa ich výchovno-vzdelávacích potrieb. Zameriavame sa na výchovu k tvorivosti, prosociálnu výchovu a inkluzívne vzdelávanie podľa odborne zostaveného ŠkVP – Hrou na farebnej ceste k tvorivosti.

 

Formulár: Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Bižová Lucia, Bc.
Riaditeľka MŠ


ms_jastrabie_01ms_jastrabie_02ms_jastrabie_03ms_jastrabie_04ms_jastrabie_05ms_jastrabie_06