Pozvánka

Obec Jastrabie nad Topľou Vás pozýva na

31. ročník futbalového turnaja Jastrabčanov

ktorý sa uskutoční dňa 10. júla 2011 o 9:00 hod. na futbalovom ihrisku TJ Soľ.

 

Účastníci podujatia:

 • TJ Šarišské Jastrabie
 • TJ Jastrabie n. T.
 • ŠK Zemplínske Jastrabie
 • TJ INOVEC Trenčianske Jastrabie
 • TJ Jastrabie pri Michalovciach

 

Program:

Sobota: 9. júla 2011

 • Príchod účastníkov z Trenčianskeho Jastrabia
  – ubytovanie, večera o 18:30 hod.

Nedeľa, 10. júla 2011

 • 07:00 hod – Svätá omša v gréckokatolíckom kostole v Soli
 • 08:00 hod - Raňajky v KD Soľ
 • 08:30 hod - Vyžrebovanie futbalového  turnaja
 • 09:00 hod - Futbalové zápasy na ihrisku TJ Soľ
 • 10:00 hod - Oficiálne zahájenie turnaja
 • 13:00 hod – Slávnostný obed predstaviteľov obcí
 • 20:00 hod - Vyhlásenie výsledkov turnaja v KD Soľ
 • 20:30 hod - Slávnostná večera pre všetkých účastníkov turnaja a kultúrno-spoločenské posedenie pri hudbe a tanci  

Srdečne Vás pozývame na tento jedinečný turnaj, ktorý má už dlhodobú tradíciu v rámci celého Slovenska.

Michal Džuka
starosta obce