Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


História

Prvá písomná zmienka

Obec patrila pôvodne panstvu Skrabské. Od roku 1363 sa spomína ako súčasť panstva Čičava, kde patrila do 17. storočia. Stalo sa tak, že sa po prvýkrát úradne objavuje v evidencii obcí meno našej obce a to za čias, keď panoval Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký (r. 1342-1382).

Prvá písomná zmienka o našej obci je, teda existuje prvý písomný záznam, v ktorom sa udáva rok 1363. Podľa záznamov má naša obec Jastrabie nad Topľou vyše 645 rokov. Pravdepodobne už pred rokom 1363 osídlili rodiny tento malebný kúsok našej drahej dedovizne. Zatiaľ to presne a hodnoverne nevieme dokázať, iba tak, že sa tvrdí, že obec pred rokom 1363 patrila panstvu Skrabské a obec Skrabské je úradne známa od roku 1321.

Napriek tomu sa musíme pridržať toho, čo je historicky písomne dokázané a datované tak, ako je už o tom zmienené.


Názov obce

Prvý názov obce je známy z roku 1363 pod menom JESZTREB. Neskôr sa meno obce menilo nasledovne:

  • rok 1808 Slowenský Jestráb
  • rok 1920 Jastrabie
  • až v roku 1961 pribudol k pomenovaniu "Jastrabie" nový prívlastok a tak vznikol terajší názov obce - Jastrabie nad Topľou

Dedina mala aj maďarské pomenovanie v rokoch 1873-1902 Tötjesztreb a v rokoch 1902-1913 Tápolyhanya (čítaj Tápoľbaňa).